info

Po dokonaniu ponownej analizy wyłonionej w konkursie pracy oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami autora wybranego projektu, wobec ujawnionych okoliczności  niespełnienia zasad regulaminu konkursu określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec unieważnia się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Rudziniec w postaci logotypu promocyjnego.

Laureat konkursu został zobowiązany do zwrotu nagrody wraz z przyznanym wynagrodzeniem.

Komisja Konkursowa przystąpi do ponownej oceny nadesłanych prac konkursowych.

                                                                    Wójt Gminy Rudziniec
                                                                        Krzysztof Obrzut

 

info Mając na uwadze konieczność ograniczenia zanieczyszczenia w gminie, podjęto decyzję o pozyskaniu dofinansowania i udostępnieniu w 2018 r. i latach następnych wsparcia dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowe i ekologiczne urządzenia.

info

Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się:

  • w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach;
  • w dniu 19.12.2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

info

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Rudziniec, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec.

ogloszenie

 

oswiadczenie
ogloszenie