Wójt Gminy Rudziniec ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych.

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016<<<

>>Zał. nr 1 - zapotrzebowanie transportowe <<

>>wyjaśnienia<<

 

  Efektem współpracy Wójta Gminy Rudziniec, Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z Komendantem Miejskim Policji w Chorzowie była wizyta dzieci z Gminy w Zespole Konnym Policji w Chorzowie.

W związku z realnym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), szybko szerzącą się chorobą wirusową prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją Głównego Inspektoratu Weterynarii.

>>INFORMACJA<<

Informacja o zmianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu i ograniczeniach w stosowaniu środków ochrony roślin

>>INFORMACJA<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: BURZE Z GRADEM w dniu 09.08.2016 r. od godz. 15.00 do 24:00.

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 79 <<<

 

Od poniedziałku 1 sierpnia br. w Starostowie Powiatowym w Gliwicach wydawane są urządzenia viaAUTO, umożliwiające przejazd samochodów przez bramki viaTOLL m.in. na autostradzie A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica.

W związku z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu Urząd Gminy w Rudzińcu zwraca się o zgłaszanie przez okolicznych rolników ewentualnego zapotrzebowania na grunty, w szczególności w obrębie Słupsko i Niewiesze.

Powyższe informacje (nazwa obrębu, powierzchnia gruntów) można zgłaszać Sołtysom poszczególnych miejscowości lub w Urzędzie Gminy Rudziniec pod nr tel. 32 4000 783 do dnia 15 sierpnia 2016 r.