plakat

Plakat informacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gliwicach dotyczący bezpiecznych ferii zimowych.

>>plakat<<

plakat Informacje dotyczące badań ankietowych prowadzonych w 2018 r. na terenie województwa śląskiego przez Urząd Statystyczny w Katowicach w gospodarstwach domowych oraz reprezentacyjnych badaniach rolniczych.

 

Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, że od 15 stycznia 2018 r. pracownicy firmy DMP Sp. z o. o., w godzinach popołudniowych będą przeprowadzać oględziny nieruchomości mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych.

info

Informuje się, że w 2017 roku upłynął termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat.

info

Przypominamy przedsiębiorcom  prowadzącym  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  iż z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia  oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w  roku 2018.