plakat XIV Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego odbędzie się 4 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach (ul. Szkolna 6).

info

Szanowni Rolnicy!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o podjętej decyzji wykupienia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

info

Zawiadamia się, iż w dniu 26 października 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 24 października 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

plakat Nasz powiat i Miasto Pyskowice zapraszają do udziału w XVIII Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym 2017.

info

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec

31 grudnia 2017 r. kończy się okres obowiązywania dotychczasowej umowy zawartej z firmą Remondis Gliwice Sp. z o. o. na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec.

bukiet

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
oraz Wszyscy, którym bliska jest oświata w Gminie Rudziniec