Dnia 19 maja 2017 r. (piątek) - na zaproszenie p. Anny Hetman, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój - odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego).

W  miesiącach  maju i czerwcu  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Bojszowie, Bycinie i Poniszowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

Zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Od 20 maja br. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 można jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS.

 

 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach wraz z Gminą Sośnicowice zapraszają na Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim z metą na Ziemi Sośnicowickiej, który odbędzie się 10 czerwca br.

Informacja dotycząca rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<