Informacja Wójta Gminy Rudziniec o wynikach konsultacji w sprawie wejścia Gminy Rudziniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa  w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Informujemy, iż od dnia 20.05.2017r. obowiązują nowe formularze Wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1.

Nowe formularze CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępne w zakładce: URZĄD GMINY/DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Dnia 16 maja trójka uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie: Emilia Miesiączek – klasa IV, Tomasz Drost i Adam Safifowski – klasa V wyjechała do Pławniowic na VII TURNIEJ MATEMATYCZNY POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC.

Uczniowie klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie pod opieką p. Bożeny Kaczmarczyk przygotowywali prace na Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Opowieści rodzinne” organizowany przez ZSP w Świbiu oraz Powiat Gliwicki. Każda z prac konkursowych była oryginalna i zawierała ciekawe ujęcie tematyki zasygnalizowanej w tytule konkursu. Jest nam niezmiernie miło powiadomić Was, że jeden z tekstów w sposób szczególny zauroczył również komisję, która postanowiła przyznać wyróżnienie Julii Liszce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Wójt Gminy Rudziniec serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie NA OPRACOWANIE LOGO GMINY RUDZINIEC.

Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres Urzędu Gminy Rudziniec do dnia 19.06.2017 r. (nie obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudziniec do godz. 15.00, do dnia 19.06.2017 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Rada Sołecka, Radni Sołectwa Rudno, Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie oraz Klub Sportowy LKS Młodość Rudno serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z miejscowości Rudno na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca br. na boisku LKS Młodość Rudno. Rozpoczęcie godz. 10.00.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach wraz z Gminą Pilchowice zapraszają do wzięcia udziału w VII Biegu Ulicznym im. ks. Konstantego Damrota, który odbędzie się 24 czerwca br. w Pilchowicach.