30,4,0,95,1
1,600,60,2,2000,5000,10,800
90,150,1,50,12,30,60,1,70,12,1,0,0,0,1,3000
0,1,1,1,0,40,10,5,3,1,0,15,0,0
OBYWATEL.GOV.PL
SEKAP
Wirtualny spacer
Gospodarka Odpadami
Tereny inwestycyjne
Pobieranie dokumentów
Punkty adresowe

 

Detektor burzowy

Mapa burzowa Polski

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Miejscowości

 

Rudziniec

Bojszów

Bycina

Chechło

Kleszczów

Ligota Łabędzka

Łany

Łącza

Niekarmia

Niewiesze

Pławniowice

Poniszowice

Rudno

Rzeczyce

Słupsko

Taciszów

Widów      

 

                 

Rudziniec
wieś wzmiankowana w 1305 r. jako Rudno Małe. Nazwa wsi oznacza miejsce występowania rudy darniowej żelaza. Na terenie wsi znaleziono kilka toporków z okresu neolitu /4500-1700 lat p.n.e/. Przy stacji kolejowej kolonia Kurzyna, której nazwa wywodzona jest od "kurzoków", wypalających tutaj węgiel drzewny, zaś nad Kłodnicą kolonia Piła, założona przy istniejącym niegdyś tartaku. W XIX w. w miejscu tartaku powstała huta.
W ostatnich dniach III Powstania Śląskiego w Rudzińcu miał swą siedzibę sztab I dywizji wojsk powstańczych.
Wokół Rudzińca znajdują się 3 folwarki: Stodółka no północ od Piły, Wydzierów na zachód od Kurzyny i Sowy Dwór na wschód od centrum wsi.
                      

Zespół Szkół w Rudzińcu. Więcej informacji >>TUTAJ<<

W Rudzińcu przez Zespół Pałacowo-Parkowy wiedzie ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza. Wędrując nią napotykamy: 


PAŁAC - rodziny von Ruffer - Rother, neoklasycystyczny z 1860 r. Przebudowany w 1907 roku, trójkondygnacyjny, z portykiem wspartym na 4 żeliwnych kolumnach.
 

Park Krajobrazowy - otaczający pałac powstał w ok1860 roku. Powierzchnia 13,2 ha. Na jego terenie znajduje się staw z wyspą i  wiele ciekawych okazów przyrodniczych.

 

Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła Drewniany, prezbiterium i nawa z 1657 roku. Wewnątrz barokowa polichromia i wyposażenie. Wieża z 1858 roku.

 

 • Łącza- wieś założona w 1376 r. Do 1946 r. nazywała się Lacza.


  Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w 1998 r. na miejscu drewnianego, który spłonął w 1994 r. po wielkich pożarach lasów na terenie gminy Rudziniec.

   

   


  Niekarmia- wieś wzmiankowana w 1222 roku.

   
  Kapliczka z 2 połowy XIX wieku, z wieżyczką na sygnaturkę.

  Widok na wieś z drogi do Słupska

   


  Niewiesze- wieś wzmiankowana w 1222 r. Nazwa odimienna - od Niewiecha. Potocznie używana jest też nazwa Niewiesie.


  Krzyż "Boża Męka" z 1909 r. przy ul. Pyskowickiej.


  Kapliczka przydrożna z 1 poł. XIX w. z kwadratową wieżyczką, dach dwuspadowy z ośmioboczną wieżyczką zwieńczoną piramidalnie, wewnątrz dzwonek z XIX w.


  Budynek OSP.

   

   

   


  Pławniowice- wieś wzmiankowana w 1317 r. Nazwa wywodzi się od nazwy osobowej Pławnia. W XVIII i I poł. XIX w. rozwija się tutaj hutnictwo żelaza. W 1737 r. wieś nabył baron Franciszek Wolfgang von Stechow, który wkrótce dokupił do niej wsie Ruda i Biskupice /dzielnica Zabrza/, a w 1752 r. przekształcił całość w majorat /ordynację/. W 1798 r. majątek odziedziczył jego siostrzeniec hr. Karol Franciszek von Ballestrem, syn majora Jana Baptysty Ballestrero di Castellengo. Ballestremowie stali się wkrótce najbogatszą rodziną na Górnym Śląsku. Należał do nich koncern "Oberbedarf", obejmujący kopalnie węgla kamiennego i huty żelaza. W 1926r. po przyłączeniu do niego koncernu "Obereisen" powstał nowy – "Oberhutten". Najwybitniejszym przedstawicielem rodu był Franciszek II /1834-1910/- przywódca katolickiej partii "Centrum" na Górnym Śląsku, poseł do Reichstagu, a w latach 1898-1906 nawet jego przewodniczącym. W 1903 r. został dziedzicznym członkiem pruskiej Izby Panów. W 1945 r. wszystkie majątki Ballestremów upaństwowiono.
  Na zachód od wsi kolonia Rożek, na pn.kolonia Nowy Świat,a na wschód przy szosie do Taciszowa kolonia Pławniowice.

   
  Zespół Pałacowo - Parkowy, założony w 1881 - 1884, proj. Konstantyn Heidenreich, w stylu romantycznego eklektyzmu.

   
  W zespole pałacowym mieści się obecnie Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Diecezjalny Dom Rekolekcyjny.

   
  Park (widok z góry) założony w 1885 roku. Wśród roślin m.innymi kolekcja magnolii, cypryśniki błotne, sosna czarna oraz klony i dęby.

  Zbiornik Pławniowice - utworzony w 1970 roku.
  Nad zbiornikiem znajdują się ośrodki wypoczynkowe z placami zabaw i obiektami sportowymi.

   


  Poniszowice-  wieś wzmiankowana w 1223 r., początkowo zwana Pomniszowice od nazwy osobowej "Pomnisz". Wg kroniki parafialnej wieś istniała już w 1175 r. W XIII w. wzmiankowana jest tutaj kuźnia żelaza. Na pn-zach. od wsi ślady odkrywkowej kopalni rud ołowiu.

   
  Kościół parafialny p.w. Św.Jana Chrzciciela z XV w.

   
  W latach 1775 - 1834 został przebudowany i otoczony sobotami tworzącymi krużganek.

   
  Dzwonnica drewniana z 1520 roku

   
  Droga główna wiodąca przez miejscowość.

   

   

   

   


  Rudno- wieś wzmiankowana w 1228r., jej nazwa wskazuje na występowanie w okolicy rud darniowych. Pierwotnie nazywała się Rudno Duże, w odróżnieniu od Rudna Małego, nazwanego później Rudzińcem. Od pn.zach. dawny przysiółek Łaskarzówka, wzmiankowany w 1566r.

   
  Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja, neobarokowy z 1922 roku. Wewnątrz późnogotyckie rzeźby.

   
  Krzyż cmentarny z 1919 roku dla upamiętnienia poległych na frontach I wojny światowej.

   

   

   


  Rzeczyce- wieś wzmiankowana w 1305 roku. Nazwa pochodzi od pobliskich rzek: Kłodnicy i Dramy, które tu łączą się. W XIX wieku u ujścia Dramy pracowały fryszerki żelaza. 

   

   Jezioro Rzeczyckie - Dzierżno Duże
  Nad brzegiem jeziora gniazduje 81 gatunków ptaków.

   

   


  Słupsko- wieś wzmiankowana w 1300r. Na południowy zachód. od wsi drugi folwark i przysiółek Jagiełła.


  Murowany krzyż przydrożny.


  Zielony zagajnik w centrum wioski.


  Kapliczka przydrożna z 1850 r. z wieżyczką, odnowiona w 1911 r. 1996 r. Kapliczka stoi na miejscu krzyża z XVIII wieku, przedstawiającego Jezusa Frasobliwego.

  Zbiornik wodny na terenie sołectwa Słupsko

   

   


  Taciszów- wieś lokowana w 1305 r., nazwa odimienna. Od XVII do pocz.XX w. wypalano tu węgiel drzewny dla przemysłu hutniczego. W XVIII w. pracowały tu 2 fryszarki żelaza. Od kilku lat we wsi działa odlewnia artystyczna Felczyńskich, wywodząca swoje tradycje od 1808r. od słynnej rodziny ludwisarzy. Ludwisarnia w Taciszowie odlewa dzwony zgodnie ze starą tradycyjną technologią. Na zachód od wsi przysiółek Kotów i ośrodek wypoczynkowy.
   

   


  Widów- wieś wzmiankowana w 1305 r. Na terenie wsi rośnie chmielograb pospolity o obwodzie 360 cm.

  Kręta droga wiodąca przez wioskę


  Kapliczka przydrożna z 1858 r., otynkowana, prostokątna, wewnątrz sklepienie kolebkowe o łuku segmentowym, elewacja frontowa zwieńczona trójkątnym szczytem, dach dwuspadowy, wewnątrz późnobarokowa, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., a także nowsza figura Matki Boskiej.


  Budynek OSP Widów

   

   Pagórkowate ukształtowanie terenu

 


Bojszów- wieś wzmiankowana w 1376r. Nazwa odmienna. Na południowy - zach. folwark Dąbrówka. W Bojszowie znajduje się drewniany kościół p.w. Wszystkich Św. z końca XV wieku.

 
Zabytkowy obiekt - Wystrój kościoła barokowy.

Nowy Kościół w Bojszowie

 


 

Bycina- wieś wzmiankowana w 1263 roku.
Wieś wzmiankowana w 1263 r. W staropolszczyźnie słowo "byczyna" oznaczało miejsce wypasu byków. W 1556 r. wieś zakupiła rodzina hr Paczyńskich z Tenczyna herbu "Topór". W 1838 r. przeszła na własność książąt Hohenlohe - Oehringen ze Sławięcic.
W XVIII i XIX w.u ujścia Paczynki do Kłodnicy czynna była huta.
Na południowy zachód kolonia Kadawa, a na południowy wschód kolonia Dzierżno Dolne, której pozostała część należy do Pyskowic.

 
Widok na Bycinę z Taciszowa.

 
Pałac - późnobarokowy, na planie litery L. W głównym skrzydle pałacu kamienny portal z kartuszem herbowym.

 
Bycina z lotu ptaka.

 


 

Chechło- wieś wzmiankowana w 1305 r. Nazwa oznacza mokre łąki. W I połowie XIX w. działała tu huta żelaza, ulokowana nad Jaryszowską Strugą. Na zachód od wsi przysiółek Gać, a w lesie leśniczówka. Utrata.

 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

Jeden z wielu przydrożnych krzyży

 
Kościół parafialny z 1952 r - wyposażenie z 1517 r.

 


Kleszczów- wieś wzmiankowana w 1743 roku. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od przezwiska „Kleszcz”.

 
Widok z góry na miejscowość oraz węzeł komunikacyjny z drogą DK88.

Kościół w Kleszczowie


Ligota Łabędzka- wieś wzmiankowana w 1297 r. Do 1983 roku nazywała się Ligota Kradziejowska - ponoć od rozbójników grasujących niegdyś przy gościńcu do Łabęd.


Krzyż kamienny z ok. 1920 r.


Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Zielnej z 1934 r., nad wejściem przyczółek z sygnaturką. W latach 1990-92 przebudowano wnętrze kaplicy w Ligocie Łabędzkiej, dobudowano zakrystię, przykryto dach kaplicy i wieżyczki.

 

 


Łany- wieś wzmiankowana w 1292 r. jako Kolęda, a w  1305 r. jako Łany. Nazwa wywodzi się od średniowiecznej miary powierzchni - łana flamandzkiego /16,3 ha/` zwanego łanem małym - w odróżnianiu od łana frankońskiego /24,2 ha/ zwanego łanem wielkim. W pobliżu  wsi odkryto ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego /650-400 lat przed Chrystusem.

 
Kaplica p.w. NMP z 1877 r.

 
Łany z lotu ptaka. W oddali widoczny Zbiornik Pławniowice oraz węzeł autostrady A4.

 

Biuletyn informacji publicznej - łącze

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe

Ogólne i oficjalne informacje o programie Rodzina 500 + - kliknij aby otworzyć

Akty prawa miejscowego

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap


IMGW

Obrazek Bezpieczna Woda

Logo "Leśna Kraina Górnego Śląska" link do strony

Strona internetowa Urzędu Gminy Rudziniec używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na użytkowanie. Czytaj więcej…

Akceptacja

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.rudziniec.pl jest Urząd Gminy Rudziniec

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl

2. Informacje w formularzach. (obecnie wyłączone)

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem oraz prowadzenia statystyk oglądalności strony.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry