>>Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2017<<

 


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017 rok

Przypomnienie o terminach płatności

Właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach do:

- 15 czerwca danego roku, za pierwsze półrocze, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 grudnia danego roku, za drugie półrocze, tj. lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłaty można wpłacać u inkasentów (sołtysów), w kasie lub przelewem na konto gminy – numer rachunku bankowego: 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002.

 

 


 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 


 

Dlaczego w gminach wzrastają opłaty za wywóz odpadów?

 Wyniki ankiety - częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych

 


 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


 


 

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów: 
 
 
 
Lp. Rodzaj odpadów Instalacje (nazwa, adres) Rodzaj instalacji

1

Odpady niesegregowane

Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 199 G

 

REGIONALNA

2

Odpady ulegające biodegradacji

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry

 

REGIONALNA

3

Odpady niesegregowane

MPGK Sp. z o.o.,41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

 

REGIONALNA

4 Odpady niesegregowane Landeco Sp. zo.o.,41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 4

REGIONALNA

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.