30,4,0,95,1
1,600,60,2,2000,5000,10,800
90,150,1,50,12,30,60,1,70,12,1,0,0,0,1,3000
0,1,1,1,0,40,10,5,3,1,0,15,0,0
OBYWATEL.GOV.PL
SEKAP
Wirtualny spacer
Gospodarka Odpadami
Tereny inwestycyjne
Pobieranie dokumentów
Punkty adresowe

 

Detektor burzowy

Mapa burzowa Polski

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zamówienia do 30 000 EURO netto

17-8-2017 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa"

informacja>>


17-08-2017- Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


03-08-2017 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa cz.2

zapytanie ofertowe>>

przedmiar robót>>

formularz ofertowy>>


01-08-2017- Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 9 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodni"

informacja>>


31-07-2017-Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

informacja>>


2017-07-31 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach"

informacja>>


2017-07-26 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec"

więcej>>


2017-07-14 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach"

więcej>>        zbiorcze zestawienie ofert


2017-07-14 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach"

więcej>>        zbiorcze zestawienie ofert


2017-06-14 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

1. Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej - boczna ulicy Polnej w Pławniowicach

2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie

3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Jagiellońskiej w Słupsku

4. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie

5. Naprawa ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Kleszczowie

informacja>>


2017-06-05 - Zapytanie ofertowe - wykonanie zadań:

1. Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej - boczna ulicy Polnej w Pławniowicach

2. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie

3. Czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Jagiellońskiej w Słupsku

4. Czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Bocznej w Bycinie

5. Naprawa ścianki czołowej przepustu w ciągu drogi gminnej dojazdowej do cmentarza w Kleszczowie

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>


2017-05_31 - Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

program funkcjonalno-użytkowy>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>


2017-05-31 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

informacja>>


2017-05-15 - Zapytanie ofertowe -Sporządzenie dokumentacji projektowej, zakup, dostawa i montaż kontenerów sanitarno - szatniowych dla zawodników i sędziów wraz z wykonaniem przyłączy na terenie boiska sportowego w Bycinie

zapytanie ofertowe>>

program funkcjonalno - użytkowy>>

formularz ofertowy>>

wzór umowy>>

 


2017-04-13 - Informacja o wynikach postępowania na pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego - "Przebudowa budynku "Dom Kawalera" w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"

informacja>>

zbiorcze zestawienie ofert>>


2017-04-12-Zapytanie ofertowe-Ubezpieczenie mienia Gminy Rudziniec

zapytanie ofertowe>>


2017-04-11-Zapytanie ofertowe-Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>

zbiorcze zestawienie ofert>>

informacja o wynikach>>


2017-03-28 -Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku „Dom Kawalera” w Pławniowicach na potrzeby siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

opis przedmiotu zamówienia>>

wzór umowy>>


2017-03-17 -Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

informacja>>


2017-03-16 -Wyniki zapytania ofertowego -Opracowanie aktualizacji Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-03-07 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

zapytanie ofertowe>>

załącznik nr 1>>

załącznik nr 2>>

załącznik nr 3>>


2017-03-06 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie aktualizacji Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-03-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

informacja>>

zbiorcze zestawienie ofert>>


2017-02-20 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>


2017-02-17 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>


2017-02-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-02-08 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-02-07 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2017-01-27 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>> 


2017-01-26 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji projektowej, nadzór autorski dla zadania "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

więcej>>      Wyjaśnienia z dnia 1_02_2017r.          Zbiorcze zestawienie ofert


2017-01-18 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>      załącznik_xls


2017-01-12 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-12-30 - Wyniki zapytania ofertowego - "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji" w roku 2017

więcej>>


2016-12-28 - Wyniki zapytania ofertowego - "Wyłapywanie z terenu Gminy Rudziniec bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk" w 2017 r.

więcej>>


2016-12-28 - Wyniki zapytania ofertowego - "Dowóz i przewóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego"

więcej>>


2016-12-19 - Zapytanie ofertowe - "Dowóz i przewóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>


2016-12-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-16 - Zapytanie ofertowe - "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji"

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami>>


2016-12-14 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-13 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>


2016-12-12 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Rudziniec"

więcej>>


2016-12-09 - Zapytanie ofertowe - "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>  


2016-12-02 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - "Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg wewnętrznych"

więcej>>


2016-11-25 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2017r. do 31.12.2017r.

więcej>>

Wyjaśnienia z dnia 02.12.2016 r.

Wyjaśnienia z dnia 06.12.2016 r.

Informacja z dnia 06.12.2016 r.


2016-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Malowanie korytarzy w budynku Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-10-26 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - nawierzchnia asfaltowa

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>


2016-10-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziba ZBGKIM 

więcej>>


2016-10-06 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziba ZBGKIM 

więcej>>


2016-09-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych - ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu"

więcej>>


2016-09-19 - Wyniki zapytania ofertowego - "Remont cząstkowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej"

więcej>>


2016-09-16 - Zapytanie ofertowe - Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami tj. mapami do celów projektowych, opiniami, ekspertyzami, uzgodnieniami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na przebudowę ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu (należy sporządzić kosztorys oraz przedmiar dla przebudowy ulic Plażowej i Słonecznej w Niewieszu);

b) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.

zapytanie ofertowe>>

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy>>

Załącznik nr 2 - Wzór umowy na opracowanie dokumentacji projektowej>>

Załącznik nr 3 - Wzór umowy na pełnienie nadzoru autorskiego>>


2016-09-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-09-12 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35

więcej>>


2016-09-05 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35

więcej>>


2016-09-05 - Wyniki zapytania ofertowego - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 7 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodniu"

więcej>>


2016-08-29 - Zapytanie ofertowe - "Pływam bo lubię, pływam bo chcę - nauka pływania w Gminie Rudziniec" - "Wynajem basenu i szatni, nauka pływania dla 7 grup 15 osobowych przez 2 ratowników/instruktorów w trakcie zajęć trwających 1,5 godz. dla każdej grupy przez 10 tygodniu"

więcej>>


2016-08-25 - Zapytanie ofertowe - "Remont cząstkowy dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej"

zapytanie ofertowe>>

formularz ofertowy>>

przedmiar robót>>

wzór umowy>>

mapy (Łany, Ligota Łabędzka)>>

mapy (Pławniowice, Rudno, Niewiesze)>>


2016-08-22 - Wyniki zapytania ofertowego - "Wykonanie ogrodzenia urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi na obiekcie sportowym w Rudnie"


2016-08-22 - Wyniki zapytania ofertowego - "Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż bramek do piłki nożnej oraz siatek osłonowych"

więcej>>


2016-08-17 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Jagielońskiej w Słupsku"

więcej>>


2016-08-12 -  Zapytanie ofertowe - Modernizacja obiektów sportowych, dostawa i montaż bramek do piłki nożnej oraz siatek osłonowych.

więcej>>    zmieniony wzór umowy >>


2016-08-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>


2016-08-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż wiat stadionowych oraz urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi

więcej>>


2016-07-29 - Zapytanie ofertowe - Modernizacja obiektów sportowych - dostawa i montaż wiat stadionowych oraz urządzenia stadionowego z miejscami siedzącymi

>> Zapytanie ofertowe

>> Formularz ofertowy

>> Opis przedmiotu zamówienia

>> Wzór umowy


2016-07-27 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>


2016-07-20 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni asfaltowej odcinków ulic Młyńskiej i Zamkowej w Rudzińcu

więcej>>


2016-07-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności odprowadzania wód gruntowych oraz deszczowych - Bycina

więcej>>


2016-07-14 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-07-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride w Rudzińcu

więcej>>


2016-07-11 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Dom Kawalera w Pławniowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej>>


2016-07-05 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności odprowadzania wód gruntowych oraz deszczowych - Bycina

więcej>>


2016-06-30 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami

więcej>>


2016-06-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2016-06-28 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Dom Kawalera w Pławniowicach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej>>            >>Wyjaśnienia do zapytania z dnia 4.07.2016r.<<


2016-06-21 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-06-21 - Unieważnienie zapytania ofertowego - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>> 


2016-06-17 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Klonowej i Akacjowej w Kleszczowie

więcej>>


2016-06-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Rudnie

więcej>>


2016-06-09 - Zapytanie ofertowe - Remont dachu budynku Urzędu Gminy Rudziniec ul Gliwicka 26, wraz z robotami towarzyszącymi

więcej>>        Wyjaśnienia z dnia 15_06_2016r.


2016-06-06 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Rudnie

więcej>>        Wyjaśnienia z dnia 8_06_2016r.


2016-06-02 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Bocznej w Pławniowicach 

więcej>>


2016-05-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych cz II

więcej>>


2016-05-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Wiśniowej w Rudnie 

więcej>>


2016-03-31 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2016-03-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Dowóz uczniów siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Rudziniec na basen w Kozłowie przy ul. Marcina 35 5 dni w tygodniu, przez 10 tygodni w okresie od 04.04.2016 r do 22.06.2016 r.

więcej>>


2016-03-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2016-03-21 - Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów na naukę pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Nauka pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-18 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>          Załącznik nr 1 Dokumentacja


2016-03-16 - Zapytanie ofertowe - Nauka pływania w Gminie Rudziniec

więcej>>


2016-03-11 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2016-02-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-02-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-02-09 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>       Wyjaśnienia z dnia 11.02.2016r.


2016-02-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych oraz środków czystości

więcej>>


2016-02-04 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2016-01-25 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych oraz środków czystości

więcej>>


2016-01-19 - Wyniki zapytania ofertowego - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu

więcej>>


2016-01-07 - Zapytanie ofertowe - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - siedziby ZBGKiM w Rudzińcu

więcej>>       Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 11.01.2016 r.


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji" w 2016 r.

więcej >>


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego" w roku 2016

więcej >>


2016-01-04 - Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Wyłapywanie z terenu gminy Rudziniec bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk" w 2016 r.

więcej >>


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Opieka nad zwierzętami dziko występującymi z terenu Gminy Rudziniec, poprzez ich transport i sprawowanie opieki w ośrodku rehabilitacji.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Dowóz i przywóz osób - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Rudziniec i przekazywanie ich do schronisk.

>> zapytanie ofertowe

>> formularz ofertowy


2015-12-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa komputera - laptopa na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-12-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w Rudzińcu w budynku urzędu

więcej>>


2015-12-08 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2016r. do 31.12.2016r.

więcej>>


2015-12-07 - Zapytanie ofertowe - Dostawa komputera - laptopa na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-11-25 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w Rudzińcu w budynku urzędu

więcej>>


2015-11-25 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Rudziniec w okresie od 2.01.2016r. do 31.12.2016r.

więcej>>

W dniu 01.12.2015 zmieniony został załącznik nr 2 do zapytania. Poprawiono poz. 5 nierejestrowane zagraniczne ppkt. przesyłka listowa nierejestrowana priorytet zagraniczna strefa A od 50g do 100g - ZPO

poprawiony załącznik>>

W dniu 03.12.2015 zmienione zostały załączniki do zapytania. Szczegóły dostępne poniżej.

poprawione załączniki>>


2015-11-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont drogi rolniczej w Rudnie

więcej>>


2015-11-20 - Zmiana wyników postępowania o udzielenie zamówienia - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-17 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi rolniczej w Rudnie

więcej>>


2015-11-17 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Remonty awaryjne i porządkowe na obiektach mostowych będących w zarządzaniu Wójta Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-11-09 - Zapytanie ofertowe - Dostawa dwóch kompletów aparatów powietrznych MSA AUER

więcej>>


2015-11-02 - Zapytanie ofertowe - Remonty awaryjne i porządkowe na obiektach mostowych będących w zarządzaniu Wójta Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont drogi rolniczej w Widowie

więcej>>


2015-10-20 - Zapytanie ofertowe - Remont drogi rolniczej w Widowie

więcej>>


2015-10-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ul. Gliwickiej w Widowie

więcej>>


2015-10-14 - Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-10-02 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ul. Gliwickiej w Widowie

więcej>>


2015-09-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i montaż osłon grzejnikowych do budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23

więcej>>


2015-09-15 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-09-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Konserwacja i pielęgnacja drzew w miejscowości Rudno

więcej>>


2015-09-08 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż osłon grzejnikowych do budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowie przy ul. Szkolnej 23

więcej>>


2015-09-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-09-03 - Zapytanie ofertowe - Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-09-03 - Zapytanie ofertowe - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-27 - Zapytanie ofertowe - Konserwacja i pielęgnacja drzew w miejscowości Rudno

więcej>>


2015-08-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-08-12 - Zapytanie ofertowe - Ułożenie dywanika asfaltowego drogi w Rzeczycach

więcej>>


2015-08-06 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc przesiadkowych typu Park&Ride przy Zespole Szkół w Rudzińcu

więcej>>


2015-07-29 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa sieci wodociągowej przy ul Słonecznej w Łanach

więcej>>


2015-07-06 - Zapytanie ofertowe - Budowa sieci wodociągowej przy ul Słonecznej w Łanach

więcej>>


2015-07-01 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło - utwardzenie, poprzez wyłożenie kostki brukowej

więcej>>


2015-06-16 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-16 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-06-15 - Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło - utwardzenie, poprzez wyłożenie kostki brukowej

więcej>>


2015-06-03 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb instalowania urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania: "Budowa nowych punktów świetlnych"

więcej>>


2015-05-12 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pt. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

więcej>>


2015-05-12 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pt. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

więcej>>     Odpowiedzi - 15.05.2015


2015-04-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-04-14 - Zapytanie ofertowe - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni tłuczniowej

więcej>>


2015-04-14 - Zapytanie ofertowe - Ubezpieczenie mienia Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-04-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2015-04-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup korytek w celu ułożenia przy ulicy Polnej w Pławniowicach

więcej>>


2015-04-03 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2015-03-27 - Zapytanie ofertowe - Zakup korytek w celu ułożenia przy ulicy Polnej w Pławniowicach

więcej>>


2015-03-27 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2015-03-19 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych

więcej>>


2015-02-24 - Wyniki zapytania ofertowego - Realizacja zadań z zakresu wyceny nieruchomości w 2015 roku

więcej>>


2015-02-18 - Zapytanie ofertowe - Realizacja zadań z zakresu wyceny nieruchomości w 2015 roku

więcej>>


2015-02-10 - Wyniki zapytania ofertowego - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dróg w Kleszczowie

więcej>>


2015-02-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-02-05 - Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Rudzińcu"

więcej>>


2015-02-02 - Wyniki zapytania ofertowego - Opracowanie programu efektywnosci energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-29 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, firmowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>_MODYFIKACJA


2015-01-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Przewóz osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami, w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego (w obie strony)

więcej>>


2015-01-26 - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-26 - Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu efektywnosci energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Rudziniec

więcej>>


2015-01-22 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>    >WYJASNIENIA<


2015-01-21 - Zapytanie ofertowe - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dróg w Kleszczowie

więcej>>


2015-01-07 - Zapytanie ofertowe - Przewóz osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z opiekunami, w celu uczestnictwa w turniejach sportowych organizowanych na terenie województwa śląskiego (w obie strony)

więcej>>


2015-01-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-31 - Wyniki zapytania ofertowego - Usługa dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych

więcej>>


2014-12-23 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-22 - Zapytanie ofertowe - Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-19 - Zapytanie ofertowe - Usługa dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych

więcej>>


2014-12-16 - Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa produktów chemicznych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-21 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-14 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - ul Szkolna w Rudnie

więcej>>


2014-11-13 - Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-11-13 - Zapytanie ofertowe - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-07 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - ul Szkolna w Rudnie

więcej>>


2014-11-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Zabudowa odwodnienia liniowego przy ul Leśnej w Niekarmii

więcej>>


2014-11-04 - Zapytanie ofertowe - Budowa kolektora kanalizacji deszczowej

więcej>>


2014-11-04 - Wyniki zapytania ofertowego - Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

więcej>>


2014-10-30 - Zapytanie ofertowe - Zabudowa odwodnienia liniowego przy ul Leśnej w Niekarmii

więcej>>


2014-10-28 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-10-21 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

więcej>>


2014-10-15 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-10-15 - Wyniki zapytania ofertowego - dostawa gazu płynnego oraz dzierżawa zbiornika

więcej>>


2014-10-13 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup traktora kosiarki

więcej>>


2014-10-09 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup pomocy dydaktycznych - Poniszowice

więcej>>


2014-09-29 - Zapytanie ofertowe - Zakup pomocy dydaktycznych - Poniszowice

więcej>>


2014-09-25 - Zapytanie ofertowe - Zakup traktora kosiarki

więcej>>


2014-09-24 - Wyniki zapytania ofertowego - wynajem basenu, nauka pływania, zabezpieczenie ratowników

więcej>>


2014-09-24 - Wyniki zapytania ofertowego - dowóz uczniów na basen.

więcej>>


2014-09-24 - Zapytanie ofertowe - dostawa gazu płynnego oraz dzierżawa zbiornika

więcej>>


2014-09-23 - Wyniki zapytania ofertowego - remont drogi - Poniszowice

więcej>>


2014-09-15 - Zapytanie ofertowe - remont drogi - Poniszowice

więcej>>


2014-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie wydzielenie części nieruchomości

więcej>>


2014-09-09 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie wyceny służebności przesyłu na czas nieoznaczony

więcej>>


2014-09-08 - Wyniki zapytania ofertowego - budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Słupsko

więcej>>


2014-09-08 - Wyniki zapytania ofertowego - zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej architektury w sołectwie Rudziniec

więcej>>


2014-09-04 - Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów na basen.

więcej>>


2014-08-29 - Zapytanie ofertowe - zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej architektury w sołectwie Rudziniec

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - wynajem basenu, nauka pływania, zabezpieczenie ratowników

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - świadczenie usług geodezyjnych

więcej>>


2014-08-27 - Zapytanie ofertowe - dokonanie wycen nieruchomości

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont przepustu przy ul. Strażackiej w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-08-25 - Zapytanie ofertowe - budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Słupsko

więcej>>


2014-08-25 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie siłowni zewnętrznej

więcej>>


2014-08-12 - Zapytanie ofertowe - wykonanie siłowni zewnętrznej

więcej>>


2014-08-12 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie 17 tablic informacyjno - promocyjnych

więcej>>


2014-08-11 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-08 - Zapytanie ofertowe - Remont przepustu przy ul. Strażackiej w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-08 - Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-08-07 - Wyniki zapytania ofertowego - Wyposażenie Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-06 - Wyniki zapytania ofertowego - Zestaw multimedialny na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-05 - Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Poniszowicach

więcej>>


2014-08-05 - Wyniki zapytania ofertowego - Elementy wyposażenia wnętrza Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-08-01 - Wyniki zapytania ofertowego - Zakup i montaż pieca węglowego do budynku w Taciszowie przy ul Szkolnej 2

więcej>>


2014-07-30 - Wyniki zapytania ofertowego - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło

więcej>>


2014-07-22 - Zapytanie ofertowe - Zestaw multimedialny na potrzeby Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-21 - Zapytanie ofertowe - Elementy wyposażenia wnętrza Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-21 - Zapytanie ofertowe - Wyposażenie Punktu Przedszkolnego w Taciszowie

więcej>>


2014-07-17 - Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż pieca węglowego do budynku w Taciszowie przy ul Szkolnej 2

więcej>>


2014-07-15 - Zapytanie ofertowe - wykonanie 17 tablic informacyjno - promocyjnych

więcej>>


2014-07-14 - Wyniki zapytania ofertowego - konserwacja i pielęgnacja czterech sztuk drzew gat. dąb szypułkowy w miejscowościach Rudziniec i Bycina

więcej>>


2014-07-14 - Wyniki zapytania ofertowego - wykonanie aplikacji komputerowej - Wirtualny Spacer Po Gminie Rudziniec

więcej>>


2014-07-10 - Wyniki zapytania ofertowego - dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1

więcej>>


2014-07-10 -  Wyniki zapytania ofertowego - zadania z zakresu wyceny nieruchomości w 2014 roku

więcej>>


2014-07-10 - Wyniki zapytania ofertowego - zadania z zakresu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej>>


2014-07-07 - Zapytanie ofertowe - konserwacja i pielęgnacja czterech sztuk drzew gat. dąb szypułkowy w miejscowościach Rudziniec i Bycina

więcej>>


2014-07-04 - Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Chechło

więcej>>


2014-07-04 - Zapytanie ofertowe - wykonanie aplikacji komputerowej - Wirtualny Spacer Po Gminie Rudziniec

więcej>>


2014-07-01 - Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1

więcej>>


2014-07-01 - Zapytanie ofertowe - zadania z zakresu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej>>


2014-06-30 - Zapytanie ofertowe - zadania z zakresu wyceny nieruchomości w 2014 roku

więcej>>


2014-06-25 -  Informacja o ponownym wyborze oferty - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-06-17 -  Informacja o wynikach postępowania - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-13 -  Informacja o wynikach postępowania - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-06-09 - Modyfikacja zapytania ofertowego - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-04 - Zapytanie ofertowe - prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-06-02 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dot. rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie

więcej>>


2014-05-30 - Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna dożynek gminnych

więcej>>


2014-05-29 - Informacja o wynikach postępowania - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw oraz modernizacja chodnika do wejścia do części przedszkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Taciszowie

więcej>>


2014-05-26 - Informacja o wynikach postepowania o udzielenie zamówienia - dokumentacja projektowa

więcej>>


2014-05-20 - Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw oraz modernizacja chodnika do wejścia do części przedszkolnej w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Taciszowie

więcej>>


2014-05-19 - Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa

więcej>>


 

Wyjaśnienia do SIWZ 22_05_2014

-------------------------------

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Program funkcjonalno-użytkowy

Załączniki do Programu Funkcjonalno-użytkowego

 

Biuletyn informacji publicznej - łącze

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe

Ogólne i oficjalne informacje o programie Rodzina 500 + - kliknij aby otworzyć

Akty prawa miejscowego

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap


IMGW

Obrazek Bezpieczna Woda

Logo "Leśna Kraina Górnego Śląska" link do strony

Strona internetowa Urzędu Gminy Rudziniec używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na użytkowanie. Czytaj więcej…

Akceptacja

1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www.rudziniec.pl jest Urząd Gminy Rudziniec

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl

2. Informacje w formularzach. (obecnie wyłączone)

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem oraz prowadzenia statystyk oglądalności strony.

5. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry