info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINT RUDZINIEC" złożona przez Klub Sportowy Orły Bojszów reprezentowaną przez Mateusza Frejno-prezesa

>>informacja<<

 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY DESZCZ Z BURZAMI od godz. 12.00 dnia 12.08.2019 do godz. 06.00 dnia 13.08.2019 r. 

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 59 <<<

 

 

>> Informacja o programie

Od 14 grudnia 2019r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 >>więcej

 

Mając na uwadze działania prowadzone w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

>>ULOTKA<<

>>INFORMACJE NA STRONIE WWW<<