Firma Remondis ma obowiązek wyposażyć każdą nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników zgodnie ze złożoną wcześniej przez mieszkańców deklaracją. Wykaz nieruchomości wraz z ilością pojemników, został udostępniony firmie Remondis, dodatkowo został również umieszczony na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z informacją otrzymaną z firmy Remondis nieruchomości, które nie zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w dniu planowanej dostawy, otrzymają pojemniki w dniu 14 stycznia 2017 r. w godz. 6.00 - 18.00.

Warunkiem otrzymania pojemnika jest podpisanie potwierdzenia jego odbioru. Żądanie dodatkowych danych (np. PESEL) jest wyłącznie wewnętrzną regulacją firmy Remondis i jest zgodne z obowiązującym prawem. Zbiór danych został bowiem zgłoszony przez firmę Remondis do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, że wg firmy Remondis są nieruchomości wcześniej wyposażone w ich pojemniki, a firma jest w stanie to udowodnić. Jeżeli mieszkaniec twierdzi inaczej prosimy o pisemne oświadczenie o braku pojemników celem rozstrzygnięcia sporu przed sądem.

Poniżej wzór potwierdzenia podstawienia pojemnika, wymiany (uszkodzenia) pojemnika, zamiany typu pojemnika.

>>wzór oświadczenia<<