W związku z przystąpieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  do realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” informujemy, że istnieje możliwość nawiązania współpracy z Doradcą energetycznym WFOŚiGW dla Gminy Rudziniec.

Do najważniejszych zadań doradcy należy:
- wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji w regionie;
- wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji;
- przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych;
- wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
- szkolenia dla energetyków gminnych.

Nieodpłatne usługi Doradcy skierowane są do sektora publicznego – w tym gmin, przedsiębiorstw, sektora mieszkaniowego – w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z Doradcą dla Gminy Rudziniec – Panią Elżbietą Kisiel, tel. (32) 60 32268,  mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl, adres biura: 40-036 Katowice ul. Wita Stwosza 2.