Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 9 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym” złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pławniowice 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 107.

>>informacja<<