Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudzińcu.

>>ogłoszenie<<

>>projekt uchwały<<