Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 24 marca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dystrybucja żywności na obszarze Gminy Rudziniec" złożona przez Fundację Zacisze Grażyny, 44-172 Niewiesze ul. Leśna 4

>>informacja<<