Zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2017 r., godz. 15.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Kontrola wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszy w 2016 roku.
  5. Analiza wyniku finansowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu za 2016 r.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.