Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018 zamieszczone zostały w zakładce: INFORMATOR -> Rekrutacja do przedszkoli i szkół.