Zawiadamia się, iż w dniu 11 kwietnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 marca 2017 r.
  4. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec, dotyczących wejścia Gminy Rudziniec do tworzonego związku metropolitalnego.
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Zamknięcie posiedzenia.