Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.