Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, że dnia 20.04.2017 r. została wydana decyzja nr 287/17 dla Gminy Rudziniec zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych ulicy Plażowej i Słonecznej w miejscowości Niewiesze.

>>obwieszczenie<<