W związku z mającą się odbyć 10 czerwca 2017r. w Kochanowicach imprezą ,,Święto Lasu” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Kochanowice prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych reprezentacją Gminy Rudziniec grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników.

Artyści i rękodzielnicy, którzy zechcą zaprezentować się podczas „,Święta Lasu” mogą zgłaszać swój udział do 25.05.2017 r. za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

>>karta zgłoszenia - artysta<<

>>karta zgłoszenia - rękodzieła<<