Zawiadamia się, iż w dniu 13 lipca 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
  4. Uchwała w sprawie zmiany "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
  5. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Zamknięcie posiedzenia.