info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłkarski oldbojów i piknik z okazji 70 lat klubu LKS Młodość Rudno" złożona przez LKS Młodość Rudno, 44-160 Rudno ul. Gliwicka.

>>informacja<<