info

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu podaje do wiadomości zestawienie obowiązujących od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2018r. cen za dostawę wody i odbiór ścieków

>>ogłoszenie<<