Zawiadamia się, że w dniu 9 listopada 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zamknięcie posiedzenia.