info Informuje się podatników sołectwa Łany, iż  zapłaty IV raty podatku za 2017 rok można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze 3284 5410 2420 0800 4145 8800 02 lub osobiście w Urzędzie Gminy Rudziniec.