Zawiadamia się, że w dniu 21 listopada 2017 r., godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie Planu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Rudziniec.
  5. Omówienie inwestycji na sieciach wodociągowych.
  6. Zapoznanie się ze stanem realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia