Mając na uwadze konieczność ograniczenia zanieczyszczenia w gminie, podjęto decyzję o pozyskaniu dofinansowania i udostępnieniu w 2018 r. i latach następnych wsparcia dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowe i ekologiczne urządzenia.

Każdy Inwestor w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może ono przekroczyć wartości 8 000 zł.

Dofinansowanie będzie realizowane poprzez warianty:

  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych na kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły gazowe.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na ogrzewanie elektryczne.
  • Wymianę pieców / kotłów węglowych niskosprawnych, na kotły na biomasę, w tym pelet, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Inwestor będzie mógł pozyskać wsparcie na: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury.

Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła w okresie co najmniej 5 lat od jego uruchomienia.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie Wniosku zgodnie z harmonogramem naboru. Informacja o otwarciu i zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej Gminy oraz  tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.