Zawiadamia się, że w dniu 19 grudnia 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Chechło, Kleszczów, Pławniowice, Słupsko.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd.
  6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2018.
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.