info

A N K I E T A dla mieszkańców Gminy Rudziniec zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.1, Odnawialne Źródła Energii poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii – Konkurs.

>>ankieta<<