Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podsumowanie wykonania prac za 2017 rok i prognoza na rok 2018 w działaniach proekologicznych realizowanych w ramach Programów Gminy Rudziniec:
  • Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020 (losowanie uczestników programu);
  • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014-2032.
  1. Sprawy bieżące.
  2. Zamknięcie posiedzenia.