info

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 25 stycznia do 30 stycznia 2018r. Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do wypełnienia stosownego formularza konsultacyjnego z uwagami / propozycjami do przedmiotowego programu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rudziniec w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023 wraz z Formularzem konsultacyjnym do pobrania poniżej

>>projekt<<

>>formularz<<

>>Sprawozdanie z konsultacji<<