Plakat podsumowujący projekt pn.: "Barometr zawodów" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.
 
Badanie przeprowadzone w 2017 r., bazujące w decydującej mierze na wiedzy pracowników powiatowych urzędów pracy miało na celu oszacowanie perspektywy zatrudnieniowej na rok 2018, wskazanie zawodów deficytowych, nadwyżkowych oraz zrównoważonych. Przedstawione wyniki to prognozy dotyczące miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego.
 
 
plakat