info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 130 lecia istnienia OSP w Widowie” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Widowie.

>>informacja<<