info 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2018 r., o godz. 12.00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 67

>>obwieszczenie<<