info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagłośnienie Festynu Kościelnego w Bycinie” złożona przez Parafię Misjonarzy Klaretynów pw. Św. Marcina w Paczynie reprezentowaną przez ks. Proboszcza Mieczysława Jóźwiak.

>>informacja<<