Zawiadamia się, iż w dniu 18 czerwca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2018 r.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  6. Zamknięcie posiedzenia.