info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Rudziniec” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<