info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<