info Zawiadamia się, iż w związku z budową "gazociągu Tworóg - Kędzierzyn DN 100 MOP 8,4 MPa ok. 43,4 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" droga powiatowa 2940 S - ulica Opolska w miejscowości Rudziniec (pomiędzy Rudzińcem a Niezdrowicami) zostanie zamknięta od 8 lipca br. na okres jednego miesiąca, tj. do dnia 8 sierpnia br.