info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkoła Przetrwania - sportowa alternatywa dla komputera” złożona przez Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON.

>>informacja<<