info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody jubileuszu 70-lecia klubu Ślązak Bycina” złożona przez LKS Ślązak Bycina.

>>informacja<<