Zawiadamia się, że w dniu 24 lipca 2018 r., godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie prawomocności.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Zapoznanie się z ustaleniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Rudziniec.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie posiedzenia.