Zawiadamia się, iż w dniu 24 lipca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 lipca 2018 r.
4.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
5.Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych oraz sołtysów.
6.Zamknięcie posiedzenia.