info

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy odnieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w roku 2018 obejmujące co najmniej 30% danej uprawy.

>>informacja<<