info

Wójt Gminy Rudziniec zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

>>Zawiadomienie<<