plakat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza na konkurs filmowy pt.: Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie.

Szczegóły na stronie internetowej stowarzyszenia >>link<<
info

Informacja dotycząca projektu "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"

>>ulotka informacyjna<<

info
info

Zarząd Spółki Wodnej Gminy Rudziniec informuje, że dnia 21 marca 2019 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rudziniec odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec.

>>porządek obrad<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym” złożona przez ULKS Pławniowice.

>>informacja<<