info

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Ewy Brożek Dyrektora Oddziału ZUS w Zabrzu uprzejmie informujemy, że w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 będą pełnili dyżury pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach.

Zimowe utrzymanie dróg - informacje

Zima 1

Zima 2

 

Przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bojszów, Łącza i Rudno, spowodowana awarią.

Na bieżąco będziemy informować na stronie http://zb.rudziniec.pl/?cat=13

info

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.

>>szczegółowe informacje<<

>>wzór oświadczenia za rok 2018<<

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielana jest pomoc prawna.

info

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

- „Ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138)” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

>>ogłoszenie<<

 

zyczenia