info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<

 

pzk

Logo imgw i napis - ostrzeżenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego/ powiatu gliwickiego zjawiska: oblodzenie /od godz. 15:00 dnia 07.01.2021 do godz. 11:00 dnia 08.01.2021

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 4 <<<

logo

to powinieneś zmienić dane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację możesz pobrać ze strony Internetowej Urzędu Gminy w Rudzińcu www.rudziniec.pl zakładka - Ochrona Środowiska - Gospodarka Odpadami,

kliknąć na https://www.rudziniec.pl/images/deklaracja22122020.pdf

lub pobrać deklarację z biura podawczego Urzędu Gminy.

 

logo

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,
że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć.

Od  1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa , która wprowadziła między innymi obowiązek wymiany kotłów poniżej klasy 5 lub ECODESIGN.

Przypominamy najważniejsze terminy:

Do 1 stycznia 2022 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

Do  1 stycznia 2024 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2026 r. powinny być wymienione kotły eksploatowane  w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

Do 1 stycznia 2028 r. powinny być wymienione kotły spełniając wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<