plakat Akcja szczepień przeciwko meningokokom grupy A, B, C, W - 135 i Y dotyczy dzieci nowonarodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Rudziniec - program współfinansowany z budżetu Gminy Rudziniec.

plakat

Bezpłatne szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt "Wiedza i doświadczenie kluczem do kariery. Druga edycja."

>>plakat<<

terminarz

Serdecznie zapraszamy na coroczne zebrania wiejskie dotyczące projektu budżetu Gminy Rudziniec na przyszły rok budżetowy, propozycji zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uchwalenia wniosku w sprawie zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

>>terminarz<<

info

Wójt Gminy Rudziniec oraz Ministerstwo Środowiska serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 6 września 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „135-lecie Ochrony Przeciw Pożarowej w Bycinie” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bycinie.

>>informacja<<

 

plakat Wójt Gminy Rudziniec zaprasza mieszkańców Gminy Rudziniec do 24 lat do udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Rudziniec - moja Mała Ojczyzna".

info

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rudziniec.

>>obwieszczenie<<

>>treść projektu założeń<<