arimr

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa prężnie już od 30 lat. Powstała na mocy Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i to właśnie 20 grudnia przypada Dzień Pracownika KRUS.

logo krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 31 grudnia 2020r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

"Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza" w okresie 01.01.2021- 31.12.2021r.

>>wyniki<<

logo
W Katowicach rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, finansowany przez Ministerstwo Spraw i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawnika, tłumacza i psychologa oraz organizuje szkolenia, które ułatwiają przystosowanie się i integrację cudzoziemców w Polsce. Ośrodek zapewnia także wsparcie zagranicznych studentów poprzez opiękę mentora.
Więcej informacji :
  • owc@klaster.org.pl
  • +48 32 630 45 99